Splošni pogoji

Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skupek podstrani na spletnem naslovu www.revoz.si. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.revoz.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Revoz ali družb, katerih vsebine so vključene v Revoz.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.revoz.si so informativne narave. Družba Revoz se bo trudila za optimalno delovanje www.revoz.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.revoz.si.

Vsi uporabniki uporabljajo www.revoz.si na lastno odgovornost. Niti družba Revoz, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.revoz.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.revoz.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Revoz tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Revoz ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.revoz.si. Družba Revoz se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Družba Revoz lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.revoz.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.revoz.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Družba Revoz ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.revoz.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Revoz za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Revoz kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.