Etika

Uspešnost in napredek podjetja sta močno povezana z zaupanjem, ki ga podjetje gradi v svojem družbenem okolju in uživa med zaposlenimi, kupci oziroma strankami, partnerji in dobavitelji.

Etični kodeks potrjuje pripravljenost celotne Skupine, da gradi in ohranja takšno zaupanje. Namen kodeksa je omogočiti vsem, da pri svojih vsakdanjih delovnih nalogah spoštujejo temeljne vrednote, ki jih zagovarja vodstvo in zaposleni: spodbujanje skrbi za zaposlene, premoženja, kupce oziroma stranke, spodbujanje družbene odgovornosti, stalno izboljševanje vrednosti izdelkov in storitev.

Izvedite več