Povezovanja

V podjetju Revoz verjamemo, da je ključ vsakega uspeha v povezovanju, zato tudi našim zaposlenim omogočamo, da se povezujejo bodisi s svojimi sodelavci bodisi s predstavniki drugih podjetij, ki imajo enake ali podobne interese. Znotraj podjetja že vrsto let uspešno delujeta dve mreži, to sta women@renault in Rekreativno društvo Revoz.

Izvedite več

  • Women@renault

    Mreža women@renault je bila na ravni Skupine Renault ustanovljena leta 2010, danes pa deluje že v 14 državah, kjer ima renault svoje proizvodne obrate, in šteje več kot 5.000 članov. Mreža uspešno deluje tudi v podjetju Revoz vse od marca 2016. Njeno poslanstvo je izpostaviti ženske talente, njihove prednosti in potenciale v avtomobilski industriji, ki je stereotipno v domeni predstavnikov moškega spola, hkrati pa ženske spodbuditi k prevzemanju vodstvenih položajev.

  • Rekreativno društvo Revoz

    Rekreativno društvo Revoz je prostovoljno združenje zaposlenih in upokojencev podjetja Revoz, člane pa med seboj povezuje dobra volja, rekreativna ter športno-tekmovalna udejstvovanja. Znotraj društva deluje kar 18 sekcij, ki z zakupom dvoran in organizirane vadbe zagotavljajo pogoje za raznovrstno rekreacijo. Priljubljene so predvsem igre z žogo in organizirane vadbe. V zimskem času društvo organizira smučarske izlete, v poletnih mesecih pa so najbolj priljubljeni obiski kopališč oz. zdravilišč. Množičnih rekreativnih prireditev se udeležujejo predvsem kolesarji in tekači, kegljaška in strelska ekipa pa sodelujeta tudi na lokalnih tekmovanjih. Člani in članice se redno udeležujejo Delavskih športnih iger občine Novo mesto, kjer je Revoz drugo najuspešnejše podjetje v več desetletjih obstoja teh iger.