Okolje

Podjetje Revoz se s svojo proizvodno dejavnostjo skoraj zajeda v središče Novega mesta. Zato je skrb za okolje ena najpomembnejših smernic znotraj podjetja, hkrati pa se pridružuje Renaultovim prizadevanjem na tem področju.

Izvedite več

Vsi zaposleni v podjetju si stalno prizadevamo uveljavljati nove tehnologije in postopke dela, ki bodo v največji možni meri zmanjšali vplive na okolje.

Okoljski certifikat Okoljska politika Področja uporabe Revoz in okolje

  • Električna vozila

    V podjetju smo specializirani za proizvodnjo manjših vozil, ki so na trgu zgled za kakovost, udobje in nizko porabo. Smo tudi pionir na področju električne mobilnosti v Sloveniji, saj edini proizvajamo električno vozilo. Trenutno izdelujemo twinga electric.

  • Nizki izpusti

    Veliko skrb v podjetju namenimo obvladovanju izpustov v okolje in skrbi za njihovo nenehno zmanjševanje. Tako smo v letu 2014 modernizirali celotni proizvodni proces departmaja lakirnice. V tovarni uporabljamo lake narejene na vodni osnovi, kar je močno prispevalo k zmanjšanju izpustov hlapnih organskih topil (HOS) in nas uvrstilo med Renaultove tovarne z najnižjimi izpusti HOS.

  • Nizka poraba energije

    Pohvalimo se lahko, da imamo med Renaultovimi tovarnami eno najnižjih porab vode na vozilo. Prav tako se že vidni rezultati ukrepov, ki smo jih v podjetju sprejeli za zmanjšanje porabe energije v tovarni. Med drugim smo v letu 2017 zgradili novo kotlovnico in pripravili načrt prehoda na LED razsvetljavo.