Vodstvo

Upravljanje v podjetju deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi štiričlanska uprava, ki svoje delo opravlja pod nadzorom nadzornega sveta.

Spoznajte vodstvo

Upravljanje oziroma vodenje družbe Revoz temelji na veljavnih pravnih normah Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre prakse. Poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili. Revozovo upravo od 27.6.2024 dalje sestavljajo štirje člani:

Uprava

 • Jože BELE

  Predsednik uprave in direktor tovarne

 • Andreja PLANKAR

  Direktorica Finančne direkcije

 • Anton Zvonko KINK

  Direktor direkcije človeških virov

 • Tomaž Blatnik

  Direktor Tehnične direkcije