Vodstvo

Upravljanje v podjetju deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi petčlanska uprava, ki svoje delo opravlja pod nadzorom nadzornega sveta.

Spoznajte vodstvo

Upravljanje oziroma vodenje družbe Revoz temelji na veljavnih pravnih normah Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre prakse. Poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili. Revozovo upravo od 1. 9. 2017 dalje sestavlja pet članov:

Uprava

 • Kaan OZKAN

  Predsednik uprave in direktor tovarne

 • Jože BELE

  Direktor proizvodnje

 • Andreja PLANKAR

  Direktorica Finančne direkcije

 • Philippe BEX

  Tehnični direktor tovarne

 • Anton Zvonko KINK

  Direktor direkcije človeških virov