Vodstvo

Upravljanje v podjetju deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi tričlanska uprava, ki svoje delo opravlja pod nadzorom nadzornega sveta.

Spoznajte vodstvo

Upravljanje oziroma vodenje družbe Revoz temelji na veljavnih pravnih normah Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre prakse. Poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili. Revozovo upravo od 1. 3. 2022 dalje sestavljajo trije člani:

Uprava

  • Jože BELE

    Predsednik uprave in direktor tovarne

  • Andreja PLANKAR

    Direktorica Finančne direkcije

  • Anton Zvonko KINK

    Direktor direkcije človeških virov