Zaposleni

V podjetju Revoz zaposlujemo okoli 1.400 sodelavcev, ki s svojim poslanstvom pomembno prispevajo k uresničevanju strategije podjetja.

Več o zaposlenih

Postanite del naše ekipe

Podjetje so ljudje, zato je uspeh slehernega podjetja odvisen od učinkovitosti in pripadnosti zaposlenih. In tega se zavedamo tudi pri nas.

  • Dodatna izobraževanja

    V Revozu dajemo vsakemu sodelavcu, ne glede na delo, ki ga opravlja, možnost, da še izboljša svoje veščine, pridobi nova znanja in se osebnostno izpopolnjuje. Vsak zaposleni se v enem letu udeleži vsaj enega izobraževanja, v letu 2021 je zaposleni v Revozu v povprečju opravil 19 ur izobraževanja.

  • Varstvo pri delu

    Varnost in zdravje zaposlenih je najpomembnejša usmeritev podjetja. Ustrezni in varni delovni pogoji so pomemben dejavnik počutja zaposlenih, ki neposredno vpliva na njihovo zadovoljstvo in kakovost dela.

  • Razvoj zaposlenih

    Prizadevamo si pritegniti in zadržati zavzete sodelavce, hkrati pa skrbimo za njihov strokovni in osebnostni razvoj. Ambicioznim in usposobljenim posameznikom omogočamo med drugim tudi strokovni razvoj v mednarodnem okolju Skupine Renault in Zveze Renault Nissan.

V Revozu sem se v začetku zaposlil za delo na delovnem traku, zahvaljujoč izobraževanju in zavzetosti sem kmalu napredoval v vodjo osnovne delovne enote.

Jure Erpe

V Revozu delam že več kot 20 let, in sicer na področju inženiringa. Revoz mi je omogočil dinamično poklicno pot, med drugim sem tudi delal na projektu v renaultovem razvojnem centru v Franciji.

Igor Kirar