Pogoji varstva osebnih podatkov

Skladnost s pravom varstva osebnih podatkov je etična vrednota tako družbe Revoz d.d., kot tudi celotne Skupine Renault.

Družba Revoz je predana varstvu osebnih podatkov in skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zasebnosti posameznika.

Namen pogojev varstva osebnih podatkov je, da vas seznanimo na kakšen način pridobivamo, uporabljamo, obdelujemo, hranimo in razkrivamo osebne podatke, ki nam jih posredujete preko obrazcev na spletni strani in sicer preko:

 • Obrazca za zaposlitev, ki je namenjen prijavi na aktiven oglas za prosto delovno mesto in oddaji samoiniciativne ponudbe za zaposlitev.
 • Obrazca za sponzorstvo.
 • Obrazca za obisk podjetja.

Uporaba pogojev:

Naši pogoji varstva osebnih podatkov se uporabljajo za vse posameznike, ki nam preko spletne stani posredujejo osebne podatke, še posebej za:

 • posameznike, ki se prijavljajo na objavljen oglas za prosto delovno mesto,
 • posameznike, ki samoiniciativno pošiljajo ponudbe za zaposlitev,
 • posameznike, ki želijo s podjetjem skleniti sponzorstvo,
 • posameznike oziroma skupino posameznikov, ki želijo obiskati podjetje.

Uporaba osebnih podatkov se nanaša na zbiranje, hrambo, uporabo in obdelovanje osebnih podatkov.

V kolikor obrazec za sponzorstvo ali obisk podjetja posreduje pravno oseba, se pogoji varstva osebnih podatkov ne nanaša neposredno nanjo, temveč na posameznike katerih osebni podatki so bili družbi Revoz posredovani (npr.: Šola, ki je pravna oseba posreduje Revozu poimenski seznam učencev, ki se bodo obiska udeležili in kontaktne podatke organizatorja obiska, ipd.).

Upravljalec osebnih podatkov:

Upravljalec osebnih podatkov, ki nam jih posredujete preko spletne strani je:

Revoz d.d.,
Belokranjska cesta 4,
8000 Novo mesto.

Družba je za podporo skladnosti z zahtevami varstva osebnih podatkov imenovala Koordinatorja za varstvo osebnih podatkov in Odbor za varstvo osebnih podatkov. Odbor za varstvo osebnih podatkov je med drugim pristojen za izvrševanje pravic posameznikov, reševanje morebitnih pritožb in izdajanje pojasnil glede obdelave osebnih podatkov.

Kontaktni podatki:
e-naslov: varstvo.podatkov@renault.com

Katere osebne podatke obdelujemo, pravne podlage in namen obdelave:

Obrazec za zaposlitev (prijava na aktiven oglas za prosto delovno mesto)

Osebni podatkiPravna podlagaNamen obdelave
Ime priimek, elektronski naslov, telefonska številka, delovno mesto na katero se prijavljate.
Podatki, ki so običajno navedeni v življenjepisu: formalna izobrazba, delovne izkušnje, kompetence in druga znanja, in druge po želji kandidata za zasedbo delovnega mesta.
Osebne podatke obdelujemo zaradi potencialne sklenitve pogodbe o zaposlitvi.Obdelujemo jih z namenom kadrovanja in vodenja zaposlitvenih postopkov.

Obrazec za zaposlitev (samoiniciativno pošiljajo ponudbe za zaposlitev)

Osebni podatkiPravna podlagaNamen obdelave
Ime priimek, elektronski naslov, telefonska številka, želeno področje dela.
Podatki, ki so običajno navedeni v življenjepisu: formalna izobrazba, delovne izkušnje, kompetence in druga znanja, in druge po želji kandidata za zasedbo delovnega mesta.
Osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega izrecnega soglasja.Obdelujemo jih za vpis v našo evidenco iskalcev zaposlitve in kadrovanja. V primeru izkazane potrebe po novih zaposlenih, se primerni kandidati lahko poiščejo tudi v bazi iskalcev zaposlitve.

Obrazec za sponzorstvo

Osebni podatkiPravna podlagaNamen obdelave
Ime priimek prosilca, naziv društva oziroma pravne osebe, telefonska številka, elektronski naslov in druge podatke, ki jih prosilec navede.
Osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja oziroma zaradi možnosti sklenitve pogodbe o sponzorstvu.
Osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega izrecnega soglasja.Obdelujemo jih zaradi možnosti sponzoriranja.

Obrazec za obisk podjetja

Osebni podatkiPravna podlagaNamen obdelave
Ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka, elektronski naslov, morebiten poimenski seznam obiskovalcev.Osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in po obisku tudi na podlagi zakonitega interesa podjetja, zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v podjetju.Namen obdelave je možnost obiska ali ogleda družbe s strani zunanjih obiskovalcev.
Namen obdelavi je izvajanje pravil varnosti ljudi in premoženja znotraj družbe.

Družba Revoz zbira zgolj tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za dosego navedenih namenov. Brez navedenih osebnih podatkov ne bi mogli obravnavati vaših vlog in prošenj oddanih preko spletne strani, vezanih na temo zaposlovanja, sponzorstva in obiska podjetja.

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo zaposleni v Revozu d.d., ki delajo na področju obravnavanja vaše prošnje.

Hramba osebnih podatkov:

Družba Revoz bo osebne podatke obdelovala in hranila toliko časa kot je to potrebno za dosego zastavljenega namena obdelave.

Osebne podatke pridobljene zaradi prijave na prosto delovno mesto bomo hranili trajno v primeri sklenitve delovnega razmerja ali najdlje 38 dni po končanju postopka zaposlitve za prosto delovno mesto, v kolikor kandidat ni bil izbran. Osebne podatke pridobljene s samoiniciativno poslanimi prošnjami oziroma ponudbami za zaposlitev, bomo hranili največ dve leti, oziroma do morebitnega preklica soglasja.

Osebne podatke pridobljene z vpisom obrazca za sponzorstvo bomo v primeru sklenitve sponzorskega razmerja hranili še tri leta po prenehanju sklenjene pogodbe (možna daljša hramba v primeru zakonskih zahtev, npr. davčna zakonodaja). V nasprotne primeru bomo prošnjo hranili eno leto od prejema.

Osebne podatke pridobljene z vpisom v obrazec za obisk podjetja bomo hranili eno leto.

Pravice posameznika:

Kot posameznik katerega osebne podatke obdeluje družba, imate naslednje pravice:

 • Pravico dostopa do osebnih podatkov oziroma pravica do prejema kopije osebnih podatkov.
 • Pravico do dopolnitve oziroma popravka osebnih podatkov.
 • Pravico do izbrisa podatkov (pravica do pozabe). Pravica do izbrisa osebnih podatkov se lahko omeji zaradi pogodbenih in zakonskih obveznosti družbe.
 • Pravico ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosa podatkov.

Posameznik katerega pravice družba obdeluje na podlagi privolitve oziroma soglasja, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo. V pisni zahtevi mora posameznik izkazati svojo identiteto. Zahtevo za uveljavljane katere od pravic, lahko posameznik pošlje na elektronski naslov družbe: varstvo.podatkov@renault.com ali na naslov Revoz d.d., Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto s pripisom za Službo za pravne in splošne storitve.

Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijske pooblaščencu RS, v kolikor menite, da je obdelava osebnih podatkov nezakonita oziroma, da so kršena pravila varstva osebnih podatkov. Vsekakor vas spodbujamo, da nas pred vložitvijo morebitne pritožbe obvestite in skupaj bomo poiskali rešitev oziroma vam odgovorili na morebitna vprašanja.

Ne strinjanje s Pogoji varstva osebnih podatkov družbe Revoz d.d.:

Če se s pogoji družbe Revoz ne strinjate, se žal preko obrazca na spletni strani ne morete prijaviti na objavljen oglas za zaposlitev v podjetju, se vpisati kot iskalca zaposlitve, oddati prošnjo za sponzorstvo ali nasloviti prošnjo za obisk podjetja.

Soglasja

Prijava na delovno mesto/povpraševanje za zaposlitev

Izrecno soglašam, da družba Revoz d.d. osebne podatke, ki sem jih navedel/-a v prijavi na razpisano delovno mesto ali v ponudbi za zaposlitev, zbira, hrani, uporablja in obdeluje za potrebe zaposlovanja. Z izpolnitvijo in posredovanjem tega vprašalnika zagotavljam resničnost navedenih podatkov in sprejemam Pogoje varstva osebnih podatkov družbe Revoz d.d.

Prošnja za sponzorstvo

Izrecno soglašam, da družba Revoz d.d. osebne podatke, ki sem jih navedel/-a v prošnji za sponzorstvo, zbira, hrani, uporablja in obdeluje za potrebe postopka odločanja o prošnji in morebitnega izvajanja sponzorstva. Z izpolnitvijo in posredovanjem tega obrazca zagotavljam resničnost navedenih podatkov in sprejemam Pogoje varstva osebnih podatkov družbe Revoz d.d.

Obisk podjetja

Izrecno soglašam, da družba Revoz d.d. osebne podatke, ki sem jih navedel/-a v obrazec, zbira, hrani, uporablja in obdeluje za potrebe organizacije obiska in vodenja evidence obiskov podjetja. Z izpolnitvijo in posredovanjem tega obrazca zagotavljam resničnost navedenih podatkov in sprejemam Pogoje varstva osebnih podatkov družbe Revoz d.d.