Področja uporabe sistema ravnanja z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem podjetja Revoz, d. d., se nanaša na vse zaposlene in na vse okoljske aktivnosti tovarne, v območjih, kjer je zagotovljena njegova sposobnost delovanja ter dokazan njegov vpliv na okolje, v ograjenih mejah tovarne.

Področja uporabe sistema ravnanja z okoljem obsegajo:

  • pomembne vplive, ki izhajajo iz razumevanja podjetja in njegovega konteksta;
  • zainteresirane strani, prepoznane kot relevantne za podjetje, vključno z njihovimi potrebami in pričakovanji;
  • njegove organizacijske enote, delovanje in fizične omejitve;
  • njegove aktivnosti, proizvode in storitve;
  • njegove pristojnosti in možnosti vodenja ter vplivanja na določila, vezana na kontekst tovarne.Iz sistema ravnanja z okoljem Revoz so izključeni CAT, ki se nahaja na jugozahodnem delu tovarne (pozicija razvidna iz sheme spodaj) ter Renault Tech, ki se nahaja na koti -9 v stavbi B (Departma karosernice)Upoštevanje zahtev sistema je obvezno tudi za vsa zunanja podjetja, ki izvajajo posege znotraj fizičnih meja SRO.