Podjetje obvešča sodelavce o delovanju podjetja

Kljub novim, strožjim preventivnim ukrepom, ki jih je sprejela slovenska vlada za zajezitev epidemije koronavirusa (predvsem ustavitev javnega potniškega prometa), si bomo tako kot v drugih Renaultovih tovarnah v Evropi in v slovenskih podjetjih še vedno prizadevali zagotavljati delovanje podjetja. Zato sodelavce pozivamo, da od ponedeljka, 16. marca dalje, prihajajo na delo z lastnim prevozom oziroma peš, če je to možno.
Do nadaljnjega je preklicano delo v nočni izmeni, zaposleni iz nočne izmene bodo prerazporejeni v obe dnevni izmeni v skladu z navodili neposrednih vodij.